Klaipėdos miesto pavadinimo kilmė

Klaipedos herbasKlaipėda – seniausias ir trečias pagal dydį Lietuvos miestas, uostamiestis. Įsikūręs vakarinėje dalyje prie Baltijos jūros ir Kuršių marių. Pats miestas įkurtas 1252 m. rugpjūčio 1 d. Nuo seniausių laikų šis miestas turėjo du vardus. Baltų gentys jį vadino Memeliu. Taigi, senasis Klaipėdos pavadinimas yra Memelis. Istorijos šaltiniai teigia, kad baltų gentys Memeliu vadino Nemuno tėkmę žemupyje (Kuršių marios ties Klaipėda tuo metu buvo laikomos Nemuno žiotimis), todėl ir vietovė buvo pradėta vadinti Memeliu. Šį pavadinimą vėliau perėme ir Vokiečių ordinas. Kaip Memelį buvo pradeda vadinti Klaipėda yra keletas versijų. Lietuviai šį kraštą vadino Klaipėda. Tai atsispindi rašytiniuose šaltinius, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas savo laiške pirmą kartą Klaipėdos vardą pamini 1413 metais. Tačiau tiksliai kada atsiranda žemaitiškas pavadinimas Klaipėda, nėra aišku. Lietuvių lingvistai, remdamiesi kuršių etimologija, teigė, kad Klaipėdos vardas kilęs iš žodžių „klaips“ ir „ėda“, kas reiškia „duonos valgytojai“. „Duonos valgytojai“, nes Memelburgo pilyje buvo valgoma daug duonos. Tačiau egzistuoja ne viena versija dėl Klaipėdos vardo kilmės. Kiti palaiko kitą versiją, ir Klaipėdos vardą sieja su dviem žodžiais „klai“ nuo latvių „klajš“ reiškia – „atviras, tusčias, lygus, plynas“ ir „pėda“ arba „pads“ reiškia – „padas, grįstinė, laitas, grendimas“. Taigi, Klaipėda galėjo reikšti „žema, plyna vieta“. Yra ir trečioji versija. Liaudies etimologai pavadinimą kildina iš žodžių junginio „klampi pėda“. Egzistuoja legenda apie du brolius ir jų nuotykį dėl kurio kilo Klaipėdos pavadinimas. Tai legenda apie du narsius medžiotojus – Elnią ir Vilką. Kartą Elnias ir Vilkas pasiryžo keliauti ir surasti tinkamesnę vietą gyvendinti savo genčiai. Keliaudami nuo aukštumos vyrai pamatė jūrą. Vilkas ir Elnias norėjo tą neaprėpiamą klampią balą įveikti ir pasirinko du skirtingus kelius. Elnias sėkmingai pasiekė jūrą ir nusprendė, kad čia bus puiki vieta įsikurti su gentimi, tačiau kitu keliu ėjęs Vilkas pradingo amžiams. Kad ir kiek Elnias ieškojo ir šaukė savo brolį, taip jo ir nerado. Galop ta vieta, kur Elnias atvedė savo gentį ir kur žuvo Vilkas buvo pradėta vadinti „Klai(džiota) pėda“.